İktisadi İşletmemize Bağlı Kantin ve Kafeteryalar - İktisadi İşletme
İktisadi İşletmemize Bağlı Kantin ve Kafeteryalar

Bahçe Büfe (Rektörlük Merkez Kampüs Tenis Kortları Önü)

Mostar Cafe ( Eğitim Fakültesi Hersek Binası Altı)

Resim -İş Kantini

Müzik Kantini

Fen -Edebiyat Kantini

Eczacılık Kantini

Cafe Zeytindalı ( Yeni Bina Girişi) 

Kesit Kafe ( Mühendislik Fakültesi )

15 Temmuz Kantini ( Hastane Poliklinik Girişi )

Tıp Fakültesi Dekanlık Kantini

Hastane E Blok 9. Kat Kantini